Slyröjare och harvar med maximal prestanda

Vi vet att din tid är dyrbar och att du vill arbeta effektivt. Därför behövs utrustning som underlättar din vardag. Våra slyröjare har överlägsen kapacitet och harvarna mångsidiga egenskaper. Med dem sparar du både tid och energi.

Slyröjare

Slyröjaren är ett effektivt redskap med överlägsen kapacitet och räckvidd, avsett både för att hålla egna åkerkanter rena och för entreprenad. Kedjorna på Predator 1700 M fungerar utmärkt i svåra och steniga förhållanden. Predatorn kan utrustas med tilt på röjarhuvudet, som gör det enkelt att avverka på andra sidan diket. Den kan även utrustas med hydraulisk frontlucka, med vilken du smidigt kan slå grövre buskar. Det finns ett ombyggnadskit för baklängeskörning och frontmontering för Predator 1700 M. Predator 1700 H kan monteras på en grävmaskin eller på en skogskran. Med den når du enkelt över räcken, plogpinnar och vägens kantstolpar.

Predator 1700 H

Predator 1700 M

Harvar

Spadrotorharven är ett universalredskap inom bearbetning. Den finns i fyra olika storlekar med arbetsbredder från 3,15 till 4,9 meter. Tack vare sin genomsläppliga ramkonstruktion är harven snabb och effektiv och den fjädrande axelupphängningen dämpar stötar och vibrationer. Harvarna finns både som hydraulburna och bogserade modeller.

Kronos 4900 H

Kronos 4200

Kronos 4150 H

Kronos 3150

Spadrotorharvens användningsområden

På många gårdar är spadrotorharven ett universalredskap som används förflera olika bearbetningsarbeten. Speciellt på spannmålsgårdar är spadrotorharven viktig för en effektiv inblandning av halm och stubbrester efter tröskningen. För brukningsmetoder med en reducerad bearbetning lämpar sig spadrotorharven för såbäddsbearbetning. Det gäller också på gårdar där det är viktigt att snabbt kunna bruka ner stallgödsel eller stallgödselkompost i marken före spannmåls- och rotfruktssådd, så att man kan hushålla med kvävet i gödseln.

Spadrotorharven passar bland annat för:

  • Reducerad jordbearbetning
  • Stubbearbetning
  • Såbäddsbearbetning
  • Stallgödsel- och kompostinblandning
  • Luftning av permanenta vallar och beten

Körhastighet

Spadrotorharven ska under normala förhållanden köras fort, dvs. 12–15 km/h

Harvens uppbyggnad

En genomsläpplig ramkonstruktion

För att spadrotorharven ska arbeta snabbt och effektivt i stora mängder stubb och växtrester krävs en genomsläpplig ramkonstruktion. En öppen och hög ram medför mindre problem med stopp och tillåter högre körhastighet.

 

Fjädrande axelupphängning

Axlarnas fjäderupphängning dämpar stötar och vibrationer och skyddar knivarna och axlarna mot överbelastning. Om det förekommer mycket jordfasta stenar måste körhastigheten minskas och körtekniken anpassas till rådande förhållanden.

 

Bogserade harvar

De större harvarna finns som bogserade modeller med egna transporthjul. Transporten av harven är lätt och det går att ha flera axlar efter varandra.