Slyröjare och harvar med maximal prestanda

Vi vet att din tid är dyrbar och att du vill arbeta effektivt. Därför behövs utrustning som underlättar din vardag. Våra slyröjare har överlägsen kapacitet och harvarna mångsidiga egenskaper. Med dem sparar du både tid och energi.

Spadrotorharvens användningsområden

På många gårdar är spadrotorharven ett universalredskap som används förflera olika bearbetningsarbeten. Speciellt på spannmålsgårdar är spadrotorharven viktig för en effektiv inblandning av halm och stubbrester efter tröskningen. För brukningsmetoder med en reducerad bearbetning lämpar sig spadrotorharven för såbäddsbearbetning. Det gäller också på gårdar där det är viktigt att snabbt kunna bruka ner stallgödsel eller stallgödselkompost i marken före spannmåls- och rotfruktssådd, så att man kan hushålla med kvävet i gödseln.

Spadrotorharven passar bland annat för:

  • Reducerad jordbearbetning
  • Stubbearbetning
  • Såbäddsbearbetning
  • Stallgödsel- och kompostinblandning
  • Luftning av permanenta vallar och beten

Körhastighet

Spadrotorharven ska under normala förhållanden köras fort, dvs. 12–15 km/h

Harvens uppbyggnad

En genomsläpplig ramkonstruktion

För att spadrotorharven ska arbeta snabbt och effektivt i stora mängder stubb och växtrester krävs en genomsläpplig ramkonstruktion. En öppen och hög ram medför mindre problem med stopp och tillåter högre körhastighet.

 

Fjädrande axelupphängning

Axlarnas fjäderupphängning dämpar stötar och vibrationer och skyddar knivarna och axlarna mot överbelastning. Om det förekommer mycket jordfasta stenar måste körhastigheten minskas och körtekniken anpassas till rådande förhållanden.

 

Bogserade harvar

De större harvarna finns som bogserade modeller med egna transporthjul. Transporten av harven är lätt och det går att ha flera axlar efter varandra.