KRONOS STORY

År 1914 sattes grunden till det som i dag är Kronos då 19-åriga Uno Wikar köpte en liten smedja i Kronoby, Österbotten. Det började med att Uno hjälpte bönderna i trakten med att sko hästar och reparera lantbruksredskap. Småningom inleddes tillverkningen av professionella maskiner för lant- och skogsbruk. I dag har företaget vuxit till en ledande aktör inom branschen, med fokus på att utveckla skogskranar, skogsvagnar, slyröjare och harvar.

Bläddra neråt