Tveka inte att ta kontakt om du vill beställa reservdelar från fabriken. Följande uppgifter bör framgå av beställningen:

  • maskinens namn, serienummer och tillverkningsår
  • reservdelens namn
  • reservdelens nummer enligt reservdelskatalogen
  • antal reservdelar

Saknar ni ovanstående uppgifter kan ni även sända den skadade delen till fabriken för utbyte. Fabriken och reservdelsförsäljningen är stängd på lördagar.