Slyröjningen står återigen på agendan

Sommaren är här och slyröjningen står återigen på agendan! Därför vill vi påminna om tre tips att ta till för att underlätta arbetet.

1. Utrusta slyröjaren med tilt på röjarhuvudet.

2. Med hydraulisk frontlucka kommer kedjan lättare åt grövre material, vilket gör att du kan köra fortare och hinna med mer.

3. Välj en modell som är anpassad för att köra baklänges.

Inspirerad? Ta reda på mer om våra slyröjare här:
https://kronos.fi/sv/omgivning/slyrojare/