Slyröjare för ansade åkerkanter

Funderar du på hur du ska hålla åkerkanterna ansade?

Vi har lösningen!

Med våra slyröjare kan du lätt åtgärda även svåråtkomliga ytor. Dessutom har vi ett brett utbud av extrautrustning som du kan uppgradera din maskin med.

Läs mer om våra slyröjare här:
https://kronos.fi/sv/omgivning/slyrojare/