Över 100 år med kundens förväntningar i fokus

Tiden går fort när man har roligt.

För snart 100 år sedan förstorade Kronos sin verkstad i Kronoby, Finland. Grundaren Uno och hans bror anställde också sina två första medarbetare. En smideshammare köptes in och småningom startade serietillverkningen av hästdrivna harvar.

Det är länge sedan harvarna var hästdrivna och smideshammaren högst på inköpslistan. Men målet med vår verksamhet är fortfarande detsamma – att konstruera maskiner som överträffar kundernas förväntningar på prestanda.

Läs mer om företagets resa här: https://kronos.fi/sv/kronos-story/