Smart Drive och Smart Drive+

Smart Drive är en automatisering av drivning på vagnen. Med Smart Drive behöver du inte tänka på att aktivera drivningen och i vilken riktning den ska aktiveras.

Smart Drive+ är avsedd för vagnar med navmotorer. Utöver automatiserad inkoppling av driften, fås också synkroniserad drift. På basis av hastighetsinformation från traktorns CANbus, styrs flödet till navmotorerna så att vagnen hela tiden driver 5% snabbare än traktorn. Då oljemängden från pumpen inte längre räcker till kopplas driften automatiskt ifrån för att förhindra kavitation i motorerna. Det finns dessutom en kurvtagningsfunktion som sänker drivhastigheten med 10% och en boost-funktion som höjer drivhastigheten med 10% i besvärliga situationer.

Dessa funktioner aktiveras enkelt via en 3-läges brytare bredvid styrspaken. Hastighets- och riktningsinformationen som styrsystemet behöver fås från Valtras CANbus och medför inga extra kostnader för Valtra-ägare. Vi erbjuder mekaniska drivningens fördel med synkronisering, och hydrauliska drivningens fördelar såsom att inget markberoende kraftuttag krävs och att vagnen gör litet motstånd under vägkörning. Smart Drive och Smart Drive+ är en del av xCrane styrsystemet.

Mer info